O škôlke

Čo je BlueBerry Hill

Filozofia škôlky BlueBerry Hill
stojí na troch základných pilieroch:

  • Uplatňujeme koncept ART & PLAY, ktorý spája komunikáciu v anglickom jazyku, hru a umenie vo výchovno-vzdelávacom procese. ART & PLAY vychádza z myšlienky, že hra a umelecký jazyk sú pre deti prirodzeným jazykom, pretože detskému svetu je blízka kresba, tanec, hudba a divadlo. Neexituje medzi nimi a dieťaťom hranica. Dieťa ich úplne intuitívne a nenásilne prijíma - ak maľuje, kreslí, tancuje, hrá sa, spieva, tak celé jeho Ja žije tým, čo práve robí. Vtedy je jeho koncentrácia optimálna a umožňuje intenzívne učenie a prijímanie nových informácií. 
  • Láskavý a prijímajúci vzťah pomáha dieťaťu „rásť“ a rozvíjať sa. Individuálny prístup umožňuje učiteľovi lepšie dieťa spoznať, odhaliť jeho talenty a silné stránky, ale aj oblasti, ktoré je potrebné rozvíjať. Umožňuje nastaviť učenie tak, aby dieťa čo najviac z neho profitovalo a napredovalo. Prichádzame za deťmi tam kde sú, aby sme ich mohli dostať tam, kde potrebujú byť.
  • Vedieme s rodičmi dialóg a pomáhame im spoznávať ich deti, aby smerovali svoju výchovu v súlade s osobnosťou a prirodzenosťou svojho dieťaťa.

Príhovor riaditeľky

Príhovor riaditeľky

Milí rodičia,

odložte svoje starosti, povinnosti, termíny, mobily a hrajte sa. Venujte čas svojim deťom, sadnite si k nim, keď sa hrajú. Pri hre sú deti najviac samé sebou, v hre rozvíjajú svoje zručnosti, skúšajú, pozorujú, testujú, objavujú svet. Pozorujte ich. Rozprávajte sa s nimi, počúvajte ich. Buďte s nimi. Pokúste sa vidieť situácie a veci očami vašich detí, dokážete to, len ak budete s nimi. Len tak ich môžete spoznať, empaticky pochopiť ich svet a napĺňať ich potreby.
Hovorí sa tomu vnímavá prítomnosť. Deti ju veľmi potrebujú.
Vysoká kvalita v komornom prostredí

BlueBerry Hill je súkromná anglická škôlka
založená v roku 2011. Našou prioritou je kvalitné predprimárne
vzdelávanie v anglickom jazyku
.

Pripravujeme predškolákov na rôzne typy škôl, vrátane medzinárodných. Nezabúdame však ani na výchovu a dobrú starostlivosť o deti.

Všetky tieto oblasti sú v našom výchovno-vzdelávacom procese plnohodnotne zastúpené a vzájomne sa dopĺňajú a „stretávajú sa v slove“ EDUCARE. 

Sme malé privátne zariadenie s rodinnou atmosférou. Vedieme s rodičmi dialóg a pomáhame im spoznávať svoje deti, aby smerovali svoju výchovu v súlade s ich osobnosťou a prirodzenosťou.

Denný chod škôlky

Škôlka BlueBerry Hill je otvorená od 7:00 do 19:00.
Edukačné aktivity dňa začínajú po 9:00 hodine, preto je potrebné, aby deti už v tomto čase boli v škôlke.

Sme otvorení aj počas letných prázdnin. Cieľom „Leta v BlueBerry Hill“ je spríjemniť deťom letný čas a pripraviť pre ne zaujímavý program v podobe rôznorodých tém.

Organizáciu dňa si môžete pozrieť tu.

Zdravá výživa

Celodenná a týždenná strava pokrýva všetky potrebné živiny pre deti predškolského veku a je zostavovaná podľa moderných poznatkov vedy o výžive detí s rešpektom štátnych noriem.

Jedálniček je pod drobnohľadom poradcov pre výživu špecializovaných na deti. Je pripravený z lokálnych vysokokvalitných a sezónnych surovín.
Škôlka kladie dôraz na edukáciu učiteľov, aby viedli deti k budovaniu správnych stravovacích návykov,  

Strava zahŕňa desiatu, obed, olovrant, pitný režim, ovocie a zeleninu.

Náš tím

Naši pedagógovia majú vysokoškolské vzdelanie a výbornú znalosť anglického jazyka. Sú starostlivo vyberaní.  Pedagogický tím je stabilný a stále sa vzdeláva, aby mohol nové poznatky z pedagogiky a iných vied týkajúcich sa vývinu detí, čo najefektívnejšie využívať vo svojej pedagogickej praxi.


Referencie

Pre každého rodiča je veľmi dôležité, do akého prostredia dá svoje malé – doma starostlivo opatrované dieťatko. Aj my sme hľadali príjemné a povzbudzujúce prostredie, nie iba „luxusné“ stráženie detí, ideálne v angličtine. Mali sme veľké šťastie, našli sme malú škôlku s individuálnym prístupom k deťom, kde učiteľky majú dosť času sa deťom venovať, riešiť s nimi ich problémy a rozvíjať ich zručnosti hravou formou.

My rodičia sme sa veľa naučili o deťoch, fungovaní detskej psychiky a vývoji detí, vďaka pani riaditeľke, ktorá nám venovala čas, keď sme to potrebovali, alebo nám chcela zo svojich vedomostí niečo odovzdať.

Rovnakú energiu bolo cítiť aj z kvality servisu pre detičky a pestrosti klubov/ aktivít. Chodili korčuľovať, plávať, učili sa tvoriť a tancovať.

Dcéra chodila do škôlky veľmi rada, my sme sa mohli spoľahnúť, že o dieťatko je 100 % postarané a v kľude pracovať.

Zobraziť viac

Vladimíra Tomašek Paulisová

Náš syn navštevoval škôlku BBHill štyri roky. Za tú dobu sme sa opakovane pýtali sami seba, či to bola dobrá voľba, či sme urobili dobre, či je tam náš syn spokojný, atď. Skrátka, riešili sme otázky, ktoré napadajú milujúcim rodičom, ktorí chcú pre svoje dieťa vždy to najlepšie. A... vždy sme prišli k tej istej odpovedi.

Voľba BBHill bolo to najsprávnejšie rozhodnutie. Ešte pred nástupom do BBHill sme prešli snáď všetky škôlky v Bratislave, ktoré majú podobné zameranie a kde je komunikačným jazykom angličtina. Jediná škôlka, kde sme sa stretli, dokonca ešte v procese výberu s individuálnym prístupom a záujmom, bola práve BBHill. Bola to jediná škôlka, kde, keď sme po našej úvodnej návšteve zatelefonovali, sa nás neopýtali: "a vy ste ktorí?"

Pri výbere škôlky sme hľadali individuálny prístup k dieťaťu, pochopenie a ľudskosť, hľadali sme pre nášho syna niečo ako "druhú rodinu", kde by sa aj tak cítil. V škôlke BBHill sme to našli, a v osobe pani riaditeľky sme našli niečo ako druhú mamu pre nášho syna. Predovšetkým vďaka nej si stále hovoríme, že voľba BBHill bola zároveň aj najlepšou voľbou. Celé 4 roky chodil náš syn do BBHill s veľkou radosťou, tešil sa na každý ďalší deň v tejto škôlke, pričom aj teraz, keď je už prvákom v škole, sa nás častokrát pýta, či by sa nemohol vrátiť do škôlky.

Všetkým rodičom, ktorí chcú pre svoje dieťa to najlepšie, vrelo odporúčame BBHill.

Zobraziť viac

Lenka Hulmanová

Because of the consideration and love from the kindergarten stuff, I could trust to sent all three of my children to BlueBerry Hill. They learned warm heart and love before learning English there.

Zobraziť viac

Shanon Chung

Our daughter Alisa went to Blueberry Hill from 3 and a half to 5 and a half years old from where she easily got accepted into an English International School and quickly caught up with the curriculum. We remember Blueberry with warmth and love, our daughter always asks to visit her kindergarten after school if there is an opportunity. All the time that Alisa stayed in the kindergarten we were calm from the first minute in the morning until the moment when we had to take our daughter home (it was often not easy to do so since the children do not want to leave.)

In the kindergarten there are small groups, truly individual approach to the child, a complete and natural immersion into the english-speaking community. Teachers and the principal of the kindergarten create a friendly atmosphere for both children and parents, everyone quickly becomes like family, which is also very pleasant.

In September, our youngest daughter will go to the Blueberry Hill to the youngest group, we are looking forward to returning to our favourite kindergarten! Thank you for the work you are doing and the way you do it.

Zobraziť viac

Victoria Moysa