Vitajte

Víta vás BlueBerry Hill

O škôlke Zápis

Citát

Veríme, že potenciál každého človeka
dosiahnuť veľké veci závisí od rozpoznania a podpory jeho záujmu
a nadania v detstve.

Kristine Barnett

Prečo my

Vedieme s rodičmi dialóg a pomáhame im spoznávať svoje deti, aby smerovali svoju výchovu v súlade s ich osobnosťou a prirodzenosťou. Veríme, že v láskavom, podporujúcom a prijímajúcom prostredí sa dokážu deti učiť a dosahovať výsledky.

Základná charakteristika

  • 1 učiteľ na 5 detí
  • 2 až 6 rokov
  • 4 triedy
  • 10 detí na 1 triedu
  • 18 národností

Kurikulum

Rešpektujeme Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie, ako aj britské predškolské kurikulum “Practice Guidance for the Early Years Foundation Stage”. Deti sa učia v anglickom jazyku.

Viac

Kde nás nájdete

X